Btayhi Raml Maya

بطايحي رمل الماية. جوق تطوان برئاسة عبد الصادق اشقارة.
Btayhi Raml Maya. Orquesta de Tetuán bajo la dirección de Abdessadaq Cheqara.